Renúncia ao emprego nos E.U.A bate recorde durante a pandemia